Управління охорони здоров’я
 вул. Першотравнева 29, 4 поверх, м.Суми, 40009,
тел./факс (0542) 60-02-40, 66-17-90
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/medycyna.sm.gov.ua/

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.45;
обідня перерва – з 12.00 до 12.45;
вихідні дні: субота, неділя.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Міжнародний день осіб з інвалідністю привертає увагу до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і благополуччя, акцентує увагу суспільства на переваги, які воно отримує від їхньої участі у політичному, соціальному, економічному і культурному житті.

Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей з обмеженими можливостями.


Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно осіб з інвалідністю, прийнятою Генеральною Асамблеєю у 1982 році.

На сьогодні у Сумській області налічується 53 883 особи з інвалідністю дорослого населення та більше 3 000 дітей-інвалідів, які знаходяться під наглядом закладів охорони здоров’я області. Серед них 49,0 осіб мають тяжку групу інвалідності, у тому числі особи працездатного віку – 42,3%.

В управлінні охорони здоров’я та закладах охорони здоров’я Сумської області визначена чітка стратегія і тактика медичного обслуговування людей з інвалідністю, які затверджені в Обласній комплексній програмі соціального захисту населення на 2017-2021 роки.

          Протягом останніх років рівень первинної інвалідності в Сумській області значно нижчий від загальнодержавного. За 9 місяців 2018 року в цілому по області вперше визнано особами з інвалідністю 2 633 особи, у тому числі           2 175 – працездатного віку.

            Основними причинами інвалідності у дорослих є новоутворення, у тому числі злоякісні (26,2%), хвороби системи кровообігу (19,3%), хвороби кістково-м’язової системи (13,3%), травми (9,4%), розлади психіки та поведінки (5,1%). Саме це обумовлює головну спрямованість роботи фахівців профілактичної медицини – подолання шкідливих звичок та нездорової поведінки населення, як факторів ризику основних причин інвалідності.

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов'язання щодо матеріального забезпечення осіб з інвалідністю, створення для них необхідних правових, соціально-побутових умов життя, надання ряду пільг, конституційно гарантовані рівні з іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. Державою створено комплекс законів, які регулюють практично усі аспекти життя людей з інвалідністю, зокрема це Закони України:

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали – внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

«Про психіатричну допомогу» та інші нормативно-правові документи.

У Сумській області до надання адекватної медичної та медико-соціальної експертної допомоги потребуючому контингенту залучаються заклади охорони здоров’я області всіх рівнів, Департамент соціального захисту населення, Центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування.

Рекомендації вище відмічених установ враховуються в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю, яка складається кожному при огляді на медико-соціальній експертній комісії з урахуванням державних нормативно-правових актів.

У поточному році видано 8 671 індивідуальну програму реабілітації, охоплення програмами складає 99,9% (по Україні за 2017 рік – 97,7%).

Реалізація програм базується на принципах індивідуальності, послідовності, комплексності та безперервності. За рахунок використання санаторно-курортного лікування та проведення реконструктивних хірургічних втручань питома вага реалізованих індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю склала 100%.

З метою якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, у кожній центральній районній лікарні та міських закладах ведеться облік осіб з інвалідністю, у індивідуальній програмі реабілітації яких визначено технічні засоби реабілітації та вироби медичного призначення.

При формуванні бюджету на 2018 рік закладами охорони здоров’я області для придбання усіх видів протезування заплановано 2 млн 29 тисяч 595 гривень (2017 рік – 1 млн 514 тисяч 953 гривні).

За 9 місяців 2018 року на обліку медичних закладів області знаходилося  1 675 осіб з інвалідністю, із яких 45,9% отримали вироби медичного призначення та технічні засоби (9 міс. 2017 р. – 43,3%). Найбільша питома вага відмічається при забезпеченні їх підгузками – 95,8%, калоприймачами – 79,4%, сечоприймачами – 73,5%, протезами зубів – 47,6%, кардіостимуляторами – 47,4%, системами для оксигенації – 40,0%, слуховими апаратами – 36,3%.

Поряд з цим недостатнє забезпечення осіб з інвалідністю ендопротезами – 4,5%, очними кришталиками – 5,4%, очними протезами – 12,5%, протезами щелеп – 18,2%, протезами клапанів серця – 19,5%.

Протезування по офтальмологічному профілю інвалідів Великої Вітчизняної війни передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановою Верховної Ради України від 22 грудня 1995 р. № 489/95-ВР; осіб з інвалідністю від загального захворювання – розпорядженням Президента України від 03 листопада 2000 р. № 344/2000-рп «Про додаткові заходи щодо поліпшення соціального захисту та медичного обслуговування інвалідів».

В усіх центральних районних лікарнях та закладах охорони здоров’я м. Суми забезпечено надання медичної допомоги по пільгових медикаментах.

Станом на 01 жовтня 2018 року в цілому по області на отримання пільгових медикаментів профінансовано 48 млн 227,5 тис. гривень, що склало 93,3% від запланованої суми (9 місяців 2017 року – 33 млн 746,8 тис. гривень та 87,3%).

У переважній більшості районів та закладах міста Суми пільгові медикаменти профінансовані на 95-100%.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», з метою оздоровлення осіб з інвалідністю, у лікувальних закладах виділено 601 ліжко, перепрофільованих для їх реабілітації, на яких протягом 9 місяців 2018 року проліковано 15 814 осіб згідно рекомендацій медико-соціальних експертних комісій.

Медичне обслуговування осіб з інвалідністю проводиться в амбулаторно-поліклінічних умовах реабілітаційними комісіями, яких в області налічується 33, що дає змогу щорічно здійснити огляд кожного другого інваліда.

Медична реабілітація є підготовчим періодом до проведення професійної та соціальної реабілітації, тобто повноцінної інтеграції людей з інвалідністю в суспільстві. Важливим аспектом соціальної підтримки є раціональне працевлаштування осіб з інвалідністю. Фахівцями обласного Центру медико-соціальної експертизи за 9 місяців 2018 року видано рекомендації на працевлаштування 1 436 особам, на профнавчання – 295. В Центри зайнятості передано індивідуальні програми реабілітації для працевлаштування 1 127 осіб. Питома вага працевлаштованих осіб з інвалідністю становить 34,0%.

Контроль за їхнім працевлаштуванням здійснюється медико-соціальними експертними комісіями та частково реабілітаційними комісіями лікувальних закладів. За результатами 9 місяців поточного року на перевірених 67 підприємствах області 2 195 осіб з інвалідністю працевлаштовані раціонально.

Особлива увага приділяється інвалідам, особам молодого віку. За висновками медико-соціальних експертних комісій протягом 9 місяців 2018 року навчалося 140 осіб.

Вище відмічене свідчить про плідну співпрацю і правильно визначений напрямок в організації медико-соціальної експертної допомоги управління охорони здоров’я сумісно з рядом галузевих управлінь обласної державної адміністрації.

Та незважаючи на це, не повністю вирішені питання забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями всіма видами протезування, пільговими рецептами, обладнання пандусами та облаштування місць загального користування.

Відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю – справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед людьми, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Особи з інвалідністю – це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре.

У цей День ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і бажаємо всім, хто не байдужий цій проблемі, сил і здоров’я, засобів і успіху.